Bedre selvværd
En blog om selvtillid

Selvtillid


I dag lever vi i en meget konkurrencepræget verden, hvor det er utrolig vigtigt at have en god selvtillid, hvis man ikke vil risikere at få det dårligt med sig selv og blive hæmmet i sociale sammenhænge. Når vi møder nye mennesker eller omgås familie og venner, går en stor del af snakken ofte på, hvordan det går med studierne eller jobbet, hvad man har udrettet i den seneste tid, og om man har opnået nogle gode resultater inden for sine hobbyer m.v. Har man en dårlig selvtillid, vil man højst sandsynligt ikke føle sig tilpas i disse situationer, eftersom man nok ikke har præsteret noget i form af sin manglende troen på egne evner. Ligeledes vil man ikke turde tale om sine drømme, og det man ønsker at opnå inden for sin karriere, hobby eller andet, da man ikke tror på at de nogensinde går i opfyldelse. Har man ikke nogen at dele sine drømme med, har man heller ikke nogen til opmuntring og støtte i opfyldelsen af disse, hvormed det blot bliver endnu mere svært at udleve disse. En kæmpe stor del af vores tilværelse bygger altså på vores selvtillid, og uden denne kan det være utrolig svært at få hverdagen til at fungere og i det hele taget have det godt med sig selv.

Hvad er selvtillid?

Woman Sitting in MeditationBegrebet selvtillid defineres som troen på, at man er noget værd ved at kunne mestre egne og omverdenens krav. Selvtillid handler altså om vores ydre kvaliteter – det vi kan opnå, fordi vi tror på os selv, og tror på at vi kan klare en masse forskellige udfordringer. Selvtilliden afspejler sig for de flestes vedkommende inden for de områder, hvor vi er gode til noget, da selvtilliden er påvirket af vores egen vurdering af vores kompetencer. Vores målsætninger sættes efter, hvor højt vi vurderer vores kompetencer, og jo højere vores målsætninger er, jo højere vil vores selvtillid ofte også være. Vores selvtillid påvirkes også af vores sociale forhold. Har man familie og venner, som tror på en og er gode til at give udtryk for dette, så vil man også være tilbøjelighed til at have en høj selvtillid – især hvis de stiller forventninger til en, som man er i stand til at indfri, og de støtter en op under indfrielsen af forventningerne.

Hvad skyldes dårlig selvtillid?

Det ses ofte hos folk med dårlig selvtillid, at denne stammer helt tilbage fra deres barndom. Mange er blevet mødt med kritik og ligegyldighed, når de har fejlet, og har måske kun oplevet en følelse af kærlighed og det at være noget værd, når de har præsteret noget godt. Sådanne mennesker vil ofte stræbe efter at præstere alle mulige ting og virke som værende fulde af selvtillid, i og med de netop præsterer mange ting eller i hvert fald forsøger. Det er dog sjældent tilfældet, fordi denne fremtoning af en høj selvtillid faktisk blot dækker over en meget uselvstændig person, som har konstant behov for bekræftelse udefra, for at føle at de har en værdi. Hård kritik og urealistiske forventninger til børn, kan altså medføre en dårlig selvtillid, som ikke bare lige forsvinder, når man bliver voksen. Omvendt kan for meget ros, og en forkert form for ros faktisk også medføre en dårlig selvtillid, da man kan komme til at føle sig afhængig af hele tiden at skulle roses for at være god til noget og tro på sine egne evner.
Nogle mennesker sætter for høje mål til dem selv, fordi de måske ikke mener, at de mål, som deres kompetencer vil kunne opfylde, er gode nok. Der er som sådan ikke noget i vejen for, at stræbe højere end ens kompetencer umiddelbart rækker, så længe man passer på, at det ikke tager overhånd og fører til for mange nederlag og et dårligt selvværd, da det vil starte en nedadgående spiral, som blot forringer både ens selvværd og selvtillid, for til sidst at kunne føre til depressioner m.v.

Store målsætninger og indflydelsen på selvtilliden

Ønsker man at udfordre sig selv og sætte sig store mål, kan dette dog også være en god ting, som kan give selvtilliden et kæmpe boost, hvis man får nogle succesoplevelser og når disse store mål. For ikke at risikere at lide for store nederlag, hvis en målsætning ikke nås, er det en god ide at forsøge at dele sit mål op i mindre dele. Med mindre målsætninger, som alle er rettet mod det store og endelige mål i sidste ende, så vil man kunne få mange flere succesoplevelser, der kan booste ens selvtillid undervejs og blot give endnu mere blod på tanden til opfyldelse af de næste mindre målsætninger, der er på vejen mod det store overordnede mål. Herved svækkes selvtilliden ikke så meget, hvis en af de mindre målsætninger ikke lige lykkes, og det vil være nemmere at overskue dette nederlag og se på, hvad man skal gøre anderledes og på ny forsøge at nå målet. Har man kun en stor målsætning, er mange tilbøjelige til at give op midt i det hele, fordi målet simpelthen ligger alt for langt væk og virker for uoverskueligt. For at nå store mål, er det vigtigt at fastholde den gejst, man havde, da man satte sig målet, og dette er meget nemmere, hvis man har de små målsætninger, der kan fejres og krydses af undervejs. Her ses også, at små målsætninger virker som en tjekliste eller manual for, hvordan du skal nå dine store mål, hvilket er utrolig god motivationsfaktor.

Konsekvenserne af dårlig selvtillid

Har man en dårlig selvtillid, vil man få en utrolig trist tilværelse, hvor man ikke er i stand til at tage de mange store udfordringer op, som livet bringer med sig. Lider man en masse nederlag i forbindelse med disse udfordringer, vil det oftest føre til en konstant følelse af utilfredshed med en selv, dårligt selvværd, isolering fra andre mennesker og en udelukkende negativ påvirkning af psyken, hvilket kan resultere i farlige depressioner.

Sådan får du god selvtillid

En dårlig selvtillid vil forringe din livskvalitet ufattelig meget, hvorimod en god selvtillid vil give dig en tryghedsfølelse, hjælpe på dit selvværd og give dig mod på en masse ting, som kan føre til gode resultater udadtil. Har du en god selvtillid, vil du eksempelvis meget nemmere kunne opnå succes på dit studie, en god karriere, gode resultater i sportsgrene osv. Vil du også forbedre din livskvalitet og styrke din selvtillid, er der nogle gode metoder at hente i programmet Boost dit selvværd og din selvtillid, som du kan arbejde med hjemme i fred og ro.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.3/6 (8 votes cast)
Selvtillid, 5.3 out of 6 based on 8 ratings